/
/

E-környezet

közterület, e-környezet, online bejelentő rendszer Kovács Szilvia

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 92 590 000 Ft-os támogatásból, 7 410 000 Ft önerőből megvalósuló E-környezetvédelmi projekt célja egy új, környezetvédelmi célú informatikai rendszer megvalósítása, mely hatékonyan támogatja az önkormányzat, a lakosság, a hatóságok, a szakmai és civil szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos munkáját, kezdeményezéseit azzal, hogy egységes adatbázisban kezeli az önkormányzatnál rendelkezésre álló környezetvédelmi adatokat.

Tájékoztató és bejelentő portál

Az önkormányzat környezetvédelmi munkája során nem nélkülözheti a lakosság közreműködését, amely a partneri kapcsolat kölcsönös elfogadását és értékelését eredményezheti. A projekt keretében megvalósított e-környezet rendszerrel az önkormányzat olyan informatikai eszközt vehet használatba, amellyel a területi hatósági munkába hatékonyan be tudja vonni a helyi lakosságot és civil szervezeteket.

A rendszer segítségével a lakosság a környezetre vonatkozó bejelentéseket (üzemképtelen gépjárművek, illegális hulladék, allergén gyomszennyeződés, szabálytalan közterület használat) tehet a www.masodikkerulet.hu/ekornyezet címen, amely bejelentések automatikusan eljutnak az ügy intézésében illetékes hatósági személy informatikai rendszeréhez (E-Közter), aki a bejelentés ellenőrzését követően azonnal meg tudja kezdeni a munkáját. Az információs rendszer segítségével a bejelentő az Önkormányzat adatvagyonából elérheti mindazokat az információkat, amelyet jogszabály engedélyez, és amelyek a bejelentés megtételében támogatást tudnak nyújtani. A kapott információknak köszönhetően a bejelentést kellő megalapozottsággal tudja megtenni.

e-Közter

A környezetvédelmi feladatok ellátása során, a mobiltelefonokban mára általánossá váló funkciók – mint a GPS koordináta lekérdezési, illetve a fényképkészítési lehetőség, Internet kapcsolat, nagy felbontású képernyő – hasznos eszközt biztosít.

A projekt keretében létrehozott e-Közter rendszer a hivatal szakrendszereinek és a mobil eszközökkel a területen végzett környezetvédelmi munkának a hatékony integrációját valósítja meg.

Legújabb Kapcsolódó Bejegyzések