Pályázat

Kovács Szilvia

Projekt megnevezése: Precíziós hozammérés távérzékeléses technológiával

Projekt azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00073

Támogatást biztosító alap: NKFIA (nemzeti költségvetés)

Teljes projekt összeg (pályázott összeg): 603 779 218 Ft

Támogatás összege: 383 751 410 Ft

Kedvezményezett neve: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Kedvezményezett címe: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.

Konzorciumi partner: Komunáldata Kft.

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2019.02.01.

Projekt megvalósítás határideje: 2022.01.31.

 

A gazdasági és társadalmi folyamatok a mezőgazdasági tevékenységtől egyszerre követelik meg a maximális hasznot, illetve a minimális környezeti terhelést. A 25 éve terjedő precíziós növénytermesztés számos adekvát választ tud adni erre a kihívásra. Ennek alapja az, hogy a megművelt terület minden, a művelés szempontjából homogénnek tekinthető kisebb egysége, a zóna az adottságainak és a rajta megtermelt növény szükségleteinek megfelelő kezelést kapja. A precíziós művelés egyik legfontosabb kiinduló adata a zónák építőelemeit jelentő cellákra (kb. 0,1 ha) vonatkozó növényhozamok pontos értéke. Projektünk ennek a precíziós hozammérésnek egy innovatív megoldását adja.
Hozammérési módszerünk műholdfelvételek feldolgozásán alapul, kihasználva a különféle növényekkel borított termőterületek által, különböző hullámhossz-tartományokban visszavert sugárzási értékek jellegzetességeit, és azok modellszerű összefüggését a növényi fotoszintézissel. A kiinduló adatok a magágy előkészítéstől a betakarításig az adott területről készített multispektrális műholdfelvételek. A projekt keretében elvégzett kutatásunk eredményeként a felvételek alapján 93-95%-os pontossággal meg tudjuk majd adni az egyes cellák tényleges hozamát.
Kutatásunk kiindulópontját az innovatív módszertanunknak a geometriai tekintetben tábla-mélységű megoldása adja, melyre kidolgozott, piacon értékesített megoldással rendelkezünk. Már ez a megoldás is innovatív jelleget hordoz a nemzetközi piacon elérhető state-of-the-art megoldásokhoz képest, hiszen azok vagy nagyobb (NUTS 2, NUTS 3 stb.) területléptékekben dolgoznak (pl. az USDA FAS mérései), vagy olyan közvetett módszereket alkalmaznak (pl. NDVI vagy más sugárzási indexek), amelyek nem közvetlenül a hozamra irányulnak, hanem valamely ezzel összefüggőnek vélt egyéb mennyiség mérésére (pl. növény levél felülete), és abból következtetnek – nagyobb bizonytalanság és hibahatár mellett – a hozamra.
A kutatási tevékenység fő feladatát az alapmodellünk transzformációja jelenti a területi lépték nagyságrendi, a precíziós követelményeknek is megfelelő csökkentése érdekében. A teljes tábla méretben jól működő modellek ugyanakkor nem vihetők át mechanikusan a cella méretekre, amint a megyei, regionálisan jól teljesítő módszerek sem a tábla szintre.
Ezért az elvégzendő alkalmazott kutatás során reprezentatív mintaterületek adatai alapján, műholdfelvételek segítségével elvégezzük a módszertanunk transzformációját, illetve elvégezzük azokat a kísérleti fejlesztéseket, melyek a megoldásunkat egy korszerű SaaS (software-as-a-service) szolgáltatási platformra helyezi.

Kapcsolódó linkek:

Legújabb Kapcsolódó Bejegyzések