Hagyatéki eljárás

Hagyaték Kovács Szilvia

Módosul a hagyatéki eljárás

Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter törvényt módosító javaslatot nyújtott be a hagyatéki eljárással kapcsolatban.

A Ptk. elfogadása után az Országgyűlés márciusban törvényt alkotott a hagyatéki eljárásról. A törvényt módosító javaslat szerint, amennyiben a hagyatékban társasági vagy szövetkezeti üzletrész van, akkor a települési jegyző, illetve a közjegyző ügygondnokot rendelhet el.

A hagyatéki eljárás új szabályai illeszkedtek az új Ptk.-hoz, de az Alkotmánybíróság megtiltotta az új Ptk. hatályba lépését. Így még mindig a régi hagyatéki törvény van életben. A törvényt módosító javaslatban új szabály lesz, hogy a termőföldeket, állatokat, illetve a gazdálkodáshoz szükséges eszközöket felajánlhatják az államnak. Ebben az esetben nem kell várni az állam elfogadó nyilatkozatára, mivel azt a közjegyző automatikusan elfogadottnak tekinti, ajándékozás jogcímmel adja át az államnak a felajánlott vagyont.

Forrás: http://www.kormany.hu